Thống nhất một kế hoạch quản lý tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc
Ứng dụng công nghệ đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin Covid-19

Phải rà soát, xác thực ngay thông tin ở cơ sở

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên toàn quốc, vì vậy dữ liệu tiêm chủng rất quan trọng. Đặc biệt, dữ liệu tiêm chủng rất cần tính chính xác thông tin của người dân, do đó 3 Bộ: Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông đã thống nhất sử dụng cơ sở quốc gia về dữ liệu dân cư là cơ sở dữ liệu gốc để đối soát, xác minh thông tin chính xác của người dân.

Từ 20/10, các cơ sở phải sử dụng nền tảng tiêm chủng vắc-xin Covid-19
Người dân trước khi đi tiêm chủng hãy cài đặt nền tảng Sổ Sức khoẻ điện tử. Ảnh: Văn Nam.

Với những dữ liệu đã triển khai trong thời gian trước đây, khi chưa có điều kiện đối soát, đề nghị chính quyền địa phương phổ biến cho người dân phải phản ánh thông tin sai, thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ trên Cổng tiêm chủng quốc gia trước ngày 25/10. Nếu sau ngày 25/10 vẫn xảy ra còn sai sót thì người dân phản ánh trực tiếp tại cơ sở tiêm chủng.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, 3 bộ đã thống nhất, đối với tất cả các trường hợp tiêm vắc-xin mới thì cần xác minh thông tin về thân nhân, danh tính của người tiêm ngay từ đầu để đảm bảo thông tin được chính xác. Trong đó, yêu cầu các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trong thời gian từ ngày 20/10/2021 trở đi phải sử dụng nền tảng tiêm chủng.

Các điểm tiêm chủng phải lập kế hoạch tiêm dựa trên nền tảng; tiêm theo thông tin của người tiêm đã có trên nền tảng và in 100% chứng nhận tiêm chủng từ nền tảng này, như vậy dữ liệu tiêm chủng mới mang tính chính xác. 3 bộ đề nghị người dân trước khi đi tiêm chủng hãy cài đặt nền tảng Sổ sức khỏe điện tử.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, các địa phương cần gấp rút triển khai ngay, không chờ kế hoạch của Trung ương, vì Sổ sức khỏe điện tử đã được sử dụng ở tất cả các địa bàn. Các cơ sở tiêm chủng phải sử dụng bắt buộc để cập nhật ngay vào hệ thống. Phải rà soát, xác thực ngay thông tin ở cơ sở và phải làm hàng ngày.

Liên thông dữ liệu phục vụ quản lý và phòng chống dịch Covid-19

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho hay, một nội dung nữa mà cả 3 bộ đã cùng thống nhất là sẽ hoạt động liên thông chia sẻ dữ liệu. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo chỉ có một ứng dụng (app) phục vụ chống dịch là Pc-Covid.

Tuy nhiên, song song với ứng dụng này có những ứng dụng khác mang tính lâu dài, có hay không có dịch bệnh vẫn triển khai, đó là nền tảng ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử do Bộ Y tế chủ trì thay cho sổ y bạ giấy và ứng dụng lâu dài là VNEID của Bộ Công an để xác thực thông tin, danh tính của người dân, đồng thời phục yêu cầu quản lý nhà nước khác của Bộ Công an. Dự kiến từ ngày 20/10, cả 3 nền tảng này sẽ liên thông phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như cuộc sống của người dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, trong giai đoạn phòng chống dịch hiện nay, cả 3 bộ đã thống nhất sử dụng mã QR Code trên thẻ căn cước công dân để định danh công dân, còn đối với những mã QR-Code sinh ra từ ứng dụng thì thống nhất áp dụng định dạng chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để đảm bảo chia sẻ thông tin, dữ liệu với nhau. Về việc chuẩn hóa lại dữ liệu tiêm chủng trong giai đoạn từ ngày 20/10/2021 trở về trước, các địa phương cần tổ chức cập nhật chính xác để gửi về 3 bộ trước ngày 11/11/2021.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, dùng phần mềm là thay đổi một thói quen, mà thay đổi thói quen thì không dễ. Người sử dụng là các cán bộ y tế tại các cơ sở tiêm chủng chắc chắn sẽ bỡ ngỡ, sẽ muốn làm bằng giấy như cũ, nhưng chỉ sau một vài ngày là sẽ quen, sẽ thấy tiện lợi. Do đó, sự hỗ trợ triển khai của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các sở y tế, thông tin và truyền thông, công an và của công ty phát triển phần mềm là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định./.

Tại hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư, chiều 16/10. Sau khi nghe chia sẻ và những kiến nghị của các địa phương, 3 Bộ: Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông thống nhất: Từ ngày 20/10/2021, sẽ chỉ chấp nhận các đơn vị, cá nhân tiêm chủng khi đã nhập đầy đủ thông tin vào Hệ thống tiêm chủng quốc gia.

Trong đó, ngành Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm nhập dữ liệu; ngành Công an xác thực thông tin và ngành Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin. Theo đó, những người dân đã được tiêm chủng 1 mũi, 2 mũi đều được cập nhật thông tin kịp thời để đảm bảo quyền lợi.