thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và giải quyết trên 20.000 tờ khai đăng ký thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Tuấn Anh

Theo đó, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định như: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm.

Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc XNK ít hơn so với hàng hóa XNK đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu.

Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế XNK quy định về: Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Công văn yêu cầu không thu thuế XNK đối với hàng hóa NXK gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan hải quan theo các tiêu chí tại mẫu số 02 phụ lục VIIa hoặc công văn yêu cầu không thu thuế theo mẫu số 09a phụ lục VII (1 bản chính).

Người nộp thuế nộp hồ sơ không thu thuế cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục XNK hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan.

Nghị định số 18 có hiệu lực từ 25/4/2021, bãi bỏ một số nội dung tại nghị định số 134/2016/NĐ-CP và các Thông tư số 90/2011/TT-BTC, Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Thông tư sô 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;...

Chi tiết nghị định số 18 xem tại đây./.

Khánh Huyền