Chú thích ảnh
Ngành Đường sắt áp dụng quy định mới về vận chuyển hành khách.

Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài gồm: Hộ chiếu hoặc công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự xác nhận nhân thân của hành khách, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và đơn giải trình mất hộ chiếu của hành khách có xác nhận của công an địa phương. Hành khách cần trình vé tàu hợp lệ và giấy tờ tùy thân để vào ga, đi tàu.

Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam, hành khách trên 14 tuổi bao gồm: Hộ chiếu; căn cước công dân (CCCD); giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ nhà báo; thẻ đảng viên; thẻ đoàn viên; giấy phép lái xe ô tô, mô tô. Trường hợp hành khách chưa có hoặc làm mất CCCD, hành khách phải có giấy xác nhận nhân thân có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an địa phương nơi cư trú.

Hành khách từ đủ 14 tuổi trở xuống bao gồm: Hộ chiếu; Bản sao giấy khai sinh; Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng, chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

Khi đi tàu, hành khách phải mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ có liên quan có thông tin trùng khớp với thông tin in trên Thẻ lên tàu hỏa để xuất trình cho nhân viên đường sắt khi có yêu cầu.

Vé không hợp lệ là vé mà người đi tàu sử dụng trong các trường hợp sau: Thông tin trên Thẻ lên tàu hỏa không trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân của người đi tàu; Thông tin trên Thẻ lên tàu hỏa trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân của người đi tàu nhưng không trùng khớp hoặc không tồn tại trên hệ thống bán vé điện tử; Thẻ lên tàu hỏa đã bị tẩy xóa, sữa chữa và các thông tin trên hệ thống bán vé điện tử không trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân của người đi tàu; Số hiệu đoàn tàu hoặc ngày, tháng ghi trên Thẻ lên tàu hỏa không đúng với đoàn tàu hành khách cần đi.

Người đi tàu sử dụng vé không hợp lệ được coi là đi tàu không có vé và phải mua vé mới.