sx

(ảnh minh họa)

Theo báo cáo mới của HSBC về tình hình lĩnh vực sản xuất trong tháng 10, chỉ số PMI đã giảm nhẹ từ mức 51,7 điểm trong tháng 9 còn 51 điểm nhưng vẫn báo hiệu có sự cải thiện chung về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Lượng đơn hàng mới với lĩnh vực sản xuất tăng lên tháng thứ hai liên tiếp sau khi giảm nhẹ trong tháng 8. Một số công ty cho biết số lượng đơn đặt hàng tăng nhờ hoạt động bán hàng xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh nhất trong thời kỳ sáu tháng.

Yêu cầu về sản lượng tăng lên là nhân tố chính khiến tốc độ tạo việc làm cũng tăng với tốc độ nhanh nhất từ đầu năm đến nay.

Mặc dù giá cả đầu vào tiếp tục tăng trong tháng 10, tốc độ tăng giá đã chậm lại tháng thứ ba liên tiếp và là chậm nhất kể từ tháng 6/2013. Một số công ty cho biết giá cả có dấu hiệu giảm trên các thị trường hàng hóa thế giới. Việc tiết kiệm chi phí đã cho phép một số công ty giảm giá cả đầu ra, từ đó làm cho giá cả của lĩnh vực sản xuất có mức giảm tổng thể đầu tiên kể từ tháng 5.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp cũng đã rút ngắn trong tháng 10, sau khi tăng liên tục trong suốt bảy tháng. Theo khảo sát, các nhà cung cấp đã có thể đáp ứng tốt yêu cầu về giao hàng nhanh do có đủ lượng hàng trong kho.

Đánh giá về kết quả khảo sát, chuyên viên kinh tế Trinh Nguyễn của Ngân hàng HSBC cho rằng "nền kinh tế Việt Nam đang trên đà dần hồi phục". Chỉ số PMI của tháng 10 cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng trưởng nhờ số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng lên, từ đó cho thấy rõ sức cạnh tranh của quốc gia trong ngành sản xuất dựa nhiều vào lao động.

"Chúng tôi kỳ vọng lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng trưởng dựa vào nhu cầu cao hơn ở nước ngoài. Vấn đề còn lại là để các khu vực trong nước cùng đóng góp nhằm giúp Việt Nam đạt trở lại mức tăng trưởng trung bình trong dài hạn", chuyên gia của HSBC cho biết.

Hoàng Yến