Ông Trương Thế Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang cho biết, trong tháng 1/2024, cục thuế thực hiện tốt việc tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế (NNT) các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung và các chính sách miễn giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; tăng cường hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định.

Tuyên Quang: Thu nội địa tháng 1 tăng hơn 56% so với cùng kỳ
Công chức Cục Thuế Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ và hoàn thuế theo hình thức điện tử đảm bảo kịp thời. Cụ thể, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã tiếp nhận và xử lý 5 hồ sơ, số tiền đã hoàn 11,39 tỷ đồng, số tiền không được hoàn 48,4 triệu đồng; hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế phí khác 24 hồ sơ, với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Cục thuế nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế và đề xuất các biện pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, xử lý nợ thuế. Trong tháng, đã ban hành 2.998 thông báo tiền thuế nợ; ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế đối với 40 NNT với số tiền là 8,170 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 2/2024, theo ông Hùng, cục thuế triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch.

Trong đó tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế ở các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các ngành nghề kinh doanh như: vận tải, khai thác và chế biến khoáng sản, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng cơ bản vãng lai, chuyển nhượng bất động sản...

Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang cho hay, các chi cục thuế phối hợp với các cơ quan, phòng, ban tham mưu cho UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 để triển khai thực hiện ngay trong tháng 2/2024. Phối hợp với các ngành kịp thời giải quyết các hồ sơ miễn, giảm, vướng mắc về đất...