Tại lễ ký, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Trường UFBA, công tác tổ chức bộ máy, quy mô và các ngành đào tạo.

Đồng thời, đánh giá khái quát về việc thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế giữa hai trường trong năm 2023, đánh giá tốt kết quả tổ chức thực hiện khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào theo 2 chuyên đề: Thương mại điện tử và quản lý thuế trong điều kiện công nghiệp 4.0.

UFBA và Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào ký biên bản hợp tác năm 2024

UFBA và Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào ký kết biên bản hợp tác năm 2024.

Cũng tại lễ ký, lãnh đạo trường UFBA và Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào đã trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh của 2 trường và hướng hợp tác đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Hai trường đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năm 2024, tập trung vào các nội dung, gồm: Tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo các chuyên đề tại Lào (Lạm phát và cách giải quyết lạm phát; liên hệ thực tiễn ở kinh nghiệm ở Việt Nam; hiện đại hóa quản lý thu - chi ngân sách nhà nước); Báo cáo Bộ Tài chính 2 nước về tổ chức đào tạo thạc sĩ cho giảng viên Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào; trao đổi một số nội dung về công tác quản lý tài chính - cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị giảng dạy cho Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào.

UFBA và Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào ký biên bản hợp tác năm 2024
Trao Giấy chứng nhận khóa đào tạo nghiệp vụ có cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào

Lãnh đạo trường UFBA đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào./.