Theo đó, GBS sẽ bị đình chỉ từ ngày 29/05/2014 đến ngày 29/11/2014. Quyết định đình chỉ trên còn căn cứ tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Khoản 5.4 Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, sau khi hết thời hạn kiểm soát đặc biệt.

UBCKNN còn cho biết thêm, trong thời gian bị đình chỉ, GBS không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán; không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; phải thực hiện tất toán, chuyển tài khoản theo yêu cầu của khách hành (nếu có); có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của UBCKNN.

Trước đó, ngày 23/10/2013, GBS đã bị HNX hủy niêm yết 13,5 triệu cổ phiếu do nhiều lần vi phạm về công bố thông tin. Hai Sở GDCK cũng đã ngừng cung cấp thông tin dữ liệu giao dịch đối với GBS kể từ ngày 31/10/2013 để chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc.

Tiếp đó, ngày 31/12/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có công văn số 10426/VSD-LK chấp thuận về nguyên tắc việc chấm dứt tư cách thành viên lưu ký đối với GBS kể từ ngày 31/12/2013 và hướng dẫn GBVS các thủ tục để chấm dứt tư cách thành viên tại VSD./.

Hồng Quyên