Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết Bắt tạm giam thêm đồng phạm tại FLC giúp Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán Vụ việc tại FLC: Bắt Phó Tổng giám đốc Chứng khoán BOS vì đồng phạm với Trịnh Văn Quyết

Văn bản của UBCKNN cho biết, căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Thông tư 121/2020/TT-BTC, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đối với một số mã chứng khoán, để thực hiện công tác quản lý, giám sát về tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, UBCKNN yêu cầu các công ty báo cáo dư nợ cho vay margin đối với các mã chứng khoán: FLC; AMD; KLF; ART; HAI; ROS; GAB. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu báo cáo cụ thể dư nợ cho vay margin của tất cả tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay này, tương ứng với từng mã chứng khoán.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các công ty chứng khoán phải gửi báo cáo về UBCKNN trước ngày 8/4/2022.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”; Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS, với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán"./.