cục thuế tp.hcm

Người nộp thuế tìm hiểu thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Minh.

Theo thông tin được Tổng cục Thuế phát đi ngày 27/1, Tổng cục Thuế cho biết, để không ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước và công tác điều hành chỉ đạo thông suốt trong hệ thống quản lý thuế và để quản lý thu thuế trên địa bàn TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 787/BTC-TCCB về việc quản lý công tác thuế trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế trước mắt giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 3 chi cục thuế là: Chi cục Thuế quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trên địa bàn TP. Thủ Đức thuộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn các phường thuộc TP. Thủ Đức trực thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Chi cục Thuế quận 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và Thủ Thiêm (địa bàn các Phường thuộc quận 2 cũ).

Chi cục Thuế quận 9 thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú và Trường Thạnh (địa bàn các Phường thuộc quận 9 cũ).

Chi cục Thuế quận Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn các Phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú và Trường Thọ (địa bàn các phường thuộc quận Thủ Đức cũ).

Thời gian triển khai thi hành kể từ ngày 25/1/2021 cho đến khi có văn bản quy định khác của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy cơ quan thuế TP. Thủ Đức.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm phân công 1 chi cục thuế làm đầu mối để tổng hợp chung tình hình quản lý thuế của 3 chi cục thuế và cử lãnh đạo cục thuế phụ trách, điều hành, phối hợp với các đơn vị chức năng của TP. Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế trên địa bàn, đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động quản lý thu thuế trên địa TP. Thủ Đức và thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác các cơ quan địa phương và trung ương.

Tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt về việc tổ chức quản lý công tác thuế trên địa bàn TP. Thủ Đức của cơ quan thuế trong thời gian sắp xếp, chuyển đổi. Đảm bảo việc phục vụ người dân và doanh nghiệp trong công tác thuế được thông suốt.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, trong thời gian triển khai xây dựng Cơ quan thuế TP. Thủ Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giữ vững ổn định về bộ máy, không gây xáo trộn về nhân sự, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chi cục thuế trên địa bàn TP. Thủ Đức./.

Nhật Minh