Liên quan đến lỗi vi phạm thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, báo cáo đánh giá công tác thuế năm 2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát hồ sơ khai thuế với số lượng 80.253 hồ sơ, với số thuế kê khai bổ sung và ấn định 63,6 tỷ đồng, tăng 172% (so với năm 2021).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cán bộ công chức thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Ảnh Đỗ Doãn
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phụ trách Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Vũ Xuân Bách (giữa) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ công chức thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Ảnh Đỗ Doãn

Cụ thể, có 946 hồ sơ phải khai bổ sung, 500 hồ sơ phải ấn định thuế, 3.738 hồ sơ đề xuất kiểm tra doanh nghiệp (DN). Số giảm lỗ là 332 tỷ đồng, giảm trừ khấu trừ là 8,4 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tăng kiểm tra hồ sơ tại bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tiến hành kiểm tra DN nghi vấn với 15.923 lượt, tăng 27%; với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 2.302 tỷ đồng, tăng 45%; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 380,4 tỷ đồng; giảm lỗ 7.569 tỷ đồng; không hoàn 223 tỷ đồng; hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 1.496 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng số thuế kê khai bổ sung sau kiểm tra tại cơ quan thuế và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua kiểm tra năm 2022 là 2.365 tỷ đồng, tăng 47%; giảm khấu trừ thuế GTGT 389 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.901 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, báo cáo cho biết, năm 2022 Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức được 629 lượt thanh tra DN, tăng 15%, với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 901,3 tỷ đồng, tăng 50%; giảm khấu trừ thuế GTGT 96,3 tỷ đồng; giảm lỗ 2.951,3 tỷ đồng; hiện đã thu nộp NSNN được 675,5 tỷ đồng.

Hướng dẫn thực hiện kê khai nộp thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Hướng dẫn thực hiện kê khai nộp thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra trong năm được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh triển khai tập trung vào các DN có rủi ro cao, với các hoạt động như việc chấp hành pháp luật thuế kết hợp sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp…

Kế đến là hoàn thuế GTGT đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao, đặc biệt trong hoàn thuế xuất khẩu một số mặt hàng như tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản; tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hoạt động thương mại điện tử...

Tính chung cả năm 2022, bên cạnh việc kiểm tra được 80.253 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện được 16.552 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, với tổng số tiền kiến nghị xử lý 16.212 tỷ đồng, tăng 17,1%, trong đó tổng số thuế tăng thu 3.203 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 477 tỷ đồng, giảm lỗ 12.532 tỷ đồng.

Riêng hoạt động thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế nhằm đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, thủ tục, trong năm 2022, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 37 cuộc, hậu kiểm được 86 kỳ hoàn có tổng số tiền thuế đã hoàn là 223 tỷ đồng. Kết quả là đã thu hồi hoàn được 4,6 tỷ đồng, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 2 tỷ đồng...