Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.637 tỷ đồng, tăng 50,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 736 tỷ đồng, tăng 67,4% so với cùng kỳ.

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, doanh thu kênh lẻ lũy kế 6 tháng đầu năm của PNJ tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ, riêng kênh online tăng trưởng 317% so với cùng kỳ.

Doanh thu kênh sỉ 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 28,6%, trong đó doanh thu vàng miếng tăng trưởng 72,9%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 6/2021 của PNJ đạt 19,9%, tương đương với mức cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 6 tháng, biên lợi nhuận gộp của PNJ đạt 18,6%, giảm nhẹ so với mức 19,7% của năm 2020 do tỷ trọng vàng miếng tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng, tỷ lệ chi phí/lợi nhuận gộp đạt mức 55,6%, tăng thêm 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6, PNJ đã mở thêm 2 cửa hàng PNJ Gold và đóng 8 cửa hàng PNJ Silver. Lũy kế 6 tháng, PNJ đã mở mới 12 cửa hàng PNJ Gold, đóng 14 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng trang sức CAO.

Tính đến thời điểm cuối tháng 6, PNJ có 311 cửa hàng PNJ Gold, 19 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO, 3 cửa hàng PNJ ART, 1 cửa hàng Style và 69 cửa hàng PNJ Watch theo mô hình cửa hàng trong cửa hàng “shop in shop”./.

Chí Tín