Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu của VDB có tổng khối lượng gọi thầu 98 tỷ đồng với loại kỳ hạn 5 năm.

Phiên đấu thầu có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 173 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,35-9,45%/năm. Kết quả, huy động thành công 98 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 9,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/12/2013).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 40.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 100% kế hoạch huy động cả năm./.

D.T