Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng), 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.800 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,60-6,30%/năm. Kết quả, huy động được 1.700 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,20%/năm, cao hơn 0,60% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 750 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,48-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 650 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, cao hơn 0,55% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Sau 8 phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được tổng cộng 13.053,265 tỷ đồng trái phiếu./.

D.T