Theo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2015, từ năm 2014, phạm vi tuyên truyền sẽ tập trung vào 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở nhóm I; năm 2015, phạm vi tuyên truyền mở rộng ra 26 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương ở nhóm II.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung: nêu bật lợi ích của người dân, của DN và của Nhà nước khi thực hiện thành công chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ truyền hình số; phổ biến thông tin cần thiết về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên từng địa bàn, hướng dẫn người dân phương thức thu, xem truyền hình số và các phương thức khác như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh; phổ biến rộng rãi các chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân và DN khi triển khai lộ trình số hóa tại từng địa phương, địa bàn...

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 205/QĐ-BTTTT phê duyệt Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam ban hành ngày 3/3/2014.

Bieu trung
Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam

Theo Quyết định này, Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam được thiết kế và ban hành để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Bản quyền tác phẩm Biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng miễn phí Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm, thiết bị, sản phẩm phục vụ cho kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tại Việt Nam./.

Thiện Trần