Theo đó, Việt Nam đã hoàn thành sớm ba Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ quan trọng về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; phổ cập giáo dục tiểu học; tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Các mục tiêu còn lại như giảm tử vong ở trẻ em; tăng cường sức khỏe bà mẹ; phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các dịch bệnh nguy hiểm khác; đảm bảo bền vững về môi trường; thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn cầu vì phát triển cũng có những bước tiến đáng kể và có thể đạt được đúng thời hạn vào năm 2015.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh, các mục tiêu thiên niên kỷ là những mục tiêu tốt, tạo nhiều động lực để các quốc gia có những nỗ lực và hợp tác cùng nhau phát triển. Việt Nam sẽ chủ động và tích cực phối hợp với nhiều quốc gia trong khu vực và các tổ chức của Liên Hợp quốc trong các sự kiện thảo luận và xây dựng định hướng các chương trình nghị sự phát triển giai đoạn sau năm 2015 trên quan điểm phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ./.

Bảo Thiên Bình