agribank

Ngoài VietinBank, HĐQT Việt Phát Group cũng vừa thông qua việc nhận hạn mức tín dụng tại Agribank

Theo đó, Việt Phát Group (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát) cho biết, hạn mức tín dụng mới từ VietinBank (Chi nhánh Lê Chân) được nâng lên tới 1.000 tỷ đồng, thay vì mức 660 tỷ đồng trước đây.

Công ty này cũng nhất trí việc sử dụng tài sản của công ty, của bên thứ ba (nếu có) hiện đang thế chấp hoặc sẽ thế chấp trong tương lai để đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của công ty đối với VietinBank.

Việt Phát Group giao cho ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT, đại diện cho công ty, hoặc ủy quyền cho tổng giám đốc, phó tổng giám đốc ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ… với VietinBank.

Cách đây ít hôm, HĐQT của Việt Phát Group cũng vừa thông qua việc nhận cấp hạn mức tín dụng 800 tỷ đồng tại Agribank – Chi nhánh Bắc Hải Phòng.

Thời hạn hạn mức là 12 tháng kể từ ngày cấp tín dụng và mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 – 2022.

Các tài sản đảm bảo cho các khoản vay là hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của Việt Phát Group tại Agribank, trái phiếu, quyền sử dụng đất…

Quy mô nợ của Việt Phát Group tính đến quý I/2021 ghi nhận mức 1.446,8 tỷ đồng. Theo đó, nợ phải trả của công ty này đã tăng 40% chỉ trong vòng 3 tháng (đầu năm là 1.032 tỷ đồng). Giá trị nợ phải trả cũng đã cao gấp 2,2 lần so với vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, tổng giá trị các khoản vay tài chính chiếm tỷ lệ không quá lớn trong cơ cấu nợ, với vay ngắn hạn là 337,5 tỷ đồng, không có khoản vay dài hạn nào.

Một số ngân hàng có số dư cho vay đối với Việt Phát Group tại thời điểm cuối quý I/2021 gồm có VietinBank, Eximbank, VPBank, MB và Agribank.

Quý I/2021, Việt Phát Group đạt doanh thu thuần 980,4 tỷ đồng, tăng trưởng 80,32% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 138,5 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với kết quả chỉ 328 triệu đồng quý I năm trước.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh nhờ doanh thu tăng khi thực hiện được hợp đồng đầu ra sản phẩm than cốc với sản lượng lớn.

Giá vốn hàng bán trong quý I/2021 tăng chậm hơn so với tốc độ tăng doanh thu khiến cho lợi nhuận gộp tăng tới 212,85%. Một số khoản chi phí cơ bản như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp… đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong quý I/2020, Việt Phát Group thực hiện thương vụ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất bị lỗ 26,65 tỷ đồng, nhưng quý I/2021 công ty không có khoản lỗ này. Điều này cũng góp phần khiến lợi nhuận quý I/2021 tăng mạnh so với quý I/2020.

Chí Tín