Vietcombank

Theo đó, trong thời gian đầu Vietcombank miễn toàn bộ các khoản phí ngân hàng liên quan đến khoản vay, ân hạn nợ gốc 1 năm cho khách hàng kể từ ngày giải ngân. Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 12/05/2014.

Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, Vietcombank đã ra mắt Gói sản phẩm cho vay bất động sản gồm 3 sản phẩm: Cho vay xây sửa nhà, Ngôi nhà mơ ước và Gia đình thịnh vượng, nhằm đáp ứng nhu cầu vay tiền để xây sửa, mua hoặc bù đắp tiền mua nhà của khách hàng. Thời hạn cho vay tối đa của các sản phẩm trong gói thấp nhất là 10 năm và cao nhất lên tới tới 15 năm, giá trị khoản vay lên tới 70% giá trị tài sản bảo đảm.

Các khách hàng tuổi không quá 45 (đối với sản phẩm Ngôi nhà mơ ước) và 60 (đối với Cho vay xây sửa nhà, Gia đình thịnh vượng); có thu nhập ổn định từ 5 triệu đồng (đối với sản phẩm vay xây, sửa nhà), 10 triệu đồng (đối với sản phẩm Ngôi nhà mơ ước), 20 triệu đồng (đối với sản phẩm Gia đình thịnh vượng)/tháng trở lên có thể vay theo gói sản phẩm này.

Gói sản phẩm cho phép khách hàng dùng chính tài sản mua/xây/sửa để thế chấp (thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay). Đây là một điểm mới của sản phẩm so với các sản phẩm cho vay bất động sản không phải là nhà dự án, nhà ở xã hội thương mại hiện có trên thị trường.

Riêng đối với sản phẩm Ngôi nhà mơ ước và Gia đình thịnh vượng, Vietcombank sẽ giải ngân ngay cho khách hang, khi ngôi nhà dự định làm tài sản thế chấp đang thực hiện sang tên đổi chủ theo các điều kiện tại "Thỏa thuận ba bên" được ký giữa ngân hàng, khách hàng và người bán.

Minh Đức