1. Thông tin tài sản bán đấu giá

- Thông tin tài sản: Quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận (GCN) QSD đất số CA 510274 số vào sổ cấp GCN: CT04157 do UBND tỉnh Hoà Bình cấp ngày 16/11/2015.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 23.292.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Phương thức bán đấu giá: Bán đấu giá tài sản thế chấp qua tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp bán đấu giá lần 1 với mức giá khởi điểm nêu trên không thành, thực hiện giảm giá khởi điểm để tiếp tục bán đấu giá khoản nợ, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành liền trước đó.

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Mọi tổ chức bán đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí dưới đây:

- Tiêu chí: Phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do VietinBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VietinBank

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

Có năng lực trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và Thỏa thuận

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá chậm nhất là ngày 8/5/2021 kể từ ngày thông báo lần thứ 2.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và CCCD/CMND (Lưu ý: không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VietinBank lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá: VietinBank Đô Thành. Địa chỉ: Số 10 Ngô Quyền, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

- Mọi vấn đề xin liên hệ: Ông Tạ Tất Thắng - Trưởng phòng Tổng hợp; Điện thoại: 0912 145 323

Hoặc liên hệ Phòng Tổng hợp - VietinBank Đô Thành.

Địa chỉ: Số 10 Ngô Quyền, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

VietinBank Đô Thành mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng thông báo!

VietinBank Đô Thành