Thời gian phát hành: Từ 9h00 ngày 25/4/2022 đến trước 9h00 ngày 4/5/2022.

Theo kế hoạch, đúng 9h00 ngày 4/5/2022, VietinBank đã đóng thầu gói mua sắm Dịch vụ bảo trì phần mềm IBPS (CITAD). Tuy nhiên tính đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Do vậy, VietinBank tiếp tục gia hạn thời gian phát hành gói mua sắm Dịch vụ bảo trì phần mềm IBPS (CITAD) đến 9h00 ngày 20/5/2022.

Trân trọng thông báo!