Viettelpost triển khai thành công dịch vụ chuyển phát cho các thủ tục hành chính "một cửa" của cơ quan Nhà nước. Ảnh: Nhật Nam

Đồng thời, Viettelpost triển khai thành công một số dịch vụ mới như: Đại lý bảo hiểm; dịch vụ chuyển phát cho các thủ tục hành chính một cửa của cơ quan Nhà nước; dịch vụ chuyển phát cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử; sử dụng thử nghiệm đội ngũ cộng tác viên của Viettel Telecom mở rộng địa bàn phát đến 100% các xã, phường, thị trấn tại một số tỉnh/thành phố...

6 tháng cuối năm, Viettelpost tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15 - 20% cả về doanh thu, lợi nhuận. Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược và phối hợp các doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh lĩnh vực chuyển phát quốc tế.../.

Nhật Nam