Trong đó, doanh thu thuần nội địa/xuất khẩu/các chi nhánh nước ngoài của Vinamilk đạt lần lượt 50.704; 4.828; 4.424 tỷ đồng. Theo đó, kênh hiện đại nội địa và chi nhánh nước ngoài tiếp tục là động lực tăng trưởng doanh thu. Điểm sáng tăng trưởng đến từ các cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt (tăng trưởng cả năm trên 20%) nhờ gần 40 cửa hàng mở mới trong năm 2022 và kênh Khách hàng đặc biệt (tăng trưởng cả năm trên 10%) nhờ sự phục hồi của ngành du lịch, dịch vụ.

Kênh thương mại điện tử tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cả năm ấn tượng trên 30% dù mức đóng góp vào tổng doanh thu chưa đáng kể. Tính đến ngày 31/12/2022, hệ thống phân phối của Vinamilk đạt hơn 230.000 điểm trên toàn quốc, trong đó có gần 650 cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt.

Vinamilk dự kiến trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ gần 40%
Vinamilk dự kiến trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ gần 40%

Công ty cũng chủ động triển khai các giải pháp phân phối bền vững cho kênh truyền thống chủ lực trong 6 tháng cuối năm và duy trì hiệu quả hoạt động phân phối kênh hiện đại.

Trong quý IV/2022, biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 38,8%. Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất là 3.784 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 25,1% trên doanh thu thuần và thấp hơn 199 điểm cơ bản so với cùng kỳ trong nỗ lực tối ưu hóa chi phí vận hành của công ty. Doanh thu tài chính hợp nhất quý IV/2022 là 379 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ trong bối cảnh lãi suất tiền gửi thuận lợi hơn.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất quý IV/2022 đạt 1.869 tỷ đồng, tương ứng biên LNST hợp nhất 12,4%. Tính cả năm 2022, LNST hợp nhất đạt 8.578 tỷ đồng, tương ứng biên LNST 14,3% và thu nhập mỗi cổ phần 3.632 đồng.

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 sẽ là gần 40% tính trên mệnh giá và trên 90% tính trên lợi nhuận phân phối cho cổ đông công ty mẹ (đã chốt danh sách tạm ứng cổ tức 2 đợt trong năm 2022, đợt cuối sẽ thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2023). Nguồn tiền mặt dồi dào là cơ sở để công ty tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cao cho nhà đầu tư.

Tại ngày 31/12/2022, số dư tiền ròng hợp nhất đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng tài sản. Tỷ lệ khoản vay trên tổng tài sản được kiểm soát ở mức khoảng 10%, thấp nhất trong 3 năm gần nhất và phù hợp với bối cảnh lãi suất tăng mạnh trong thời gian gần đây./.