thue

Trước tình trạng các doanh nghiệp "ma", doanh nghiệp "đen", công tác thanh tra thuế luôn gặp phải không ít khó khăn. Ảnh: TL

Theo báo cáo từ kết quả thanh tra, đây là số tiền truy thu và phạt từ các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, nhiều năm chưa được thanh kiểm tra, cụ thể: Tại Công ty Honda Việt Nam, kết quả truy thu và phạt (trừ ưu đãi thuế TNDN) là 182,282 tỷ đồng; Công ty TNHH VinaKorea với kết quả truy thu và phạt: 11,306 tỷ đồng, giảm lỗ 2,782 tỷ đồng (đây là doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã thanh tra theo yêu cầu của Tổng Cục Thuế theo văn bản số 292/TCT-CC ngày 22/01/2014 V/v hướng dẫn thanh tra thuế đối với hoạt động chuyển giá).

Đơn vị thứ ba là Công ty TNHH công nghiệp cơ khí chính xác 1 với kết quả truy thu và phạt (trừ ưu đãi thuế TNDN) là 8,017 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra 1 cho biết: “Công tác thanh, kiểm tra hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc như công tác rà soát đánh giá rủi ro để phát hiện các doanh nghiệp có rủi ro cao, doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp “đen” có thủ đoạn chiếm đoạt tiền thuế chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc cơ quan thuế chưa phát hiện kịp thời để xử lý…”.

Trước thực tế này, Cục thuế Vĩnh Phúc đã mở nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, cải cách công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng hiện đại hoá và chuyên nghiệp hóa kỹ năng của mỗi cán bộ công chức thanh tra./.

Kim Thoa