canthothuhutfdi

Các dự án BOT, BTO có vốn đầu tư nước ngoài được miễn giảm từ 8- 15 năm. Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp giảm thêm 5%. Các dự án đầu tư vào địa bàn khó khăn được giảm thuế từ 15 – 20%. Ảnh: TLĐT

Theo bà Lê Dương Cẩm Thúy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, Sở cho rằng, đây là số vốn đầu tư nước ngoài vào Cần Thơ cao nhất từ trước đến nay.

Để đạt được kết quả trên, Cần Thơ đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, cho điều chỉnh tăng vốn từ 15 - 30 ngày còn 2 - 7 ngày; miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất từ 50% trở lên, thời gian miễn giảm tăng thêm từ 3 – 6 năm so quy định chung.

Riêng các dự án BOT, BTO có vốn đầu tư nước ngoài được miễn giảm từ 8- 15 năm. Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp giảm thêm 5%. Các dự án đầu tư vào địa bàn khó khăn được giảm thuế từ 15 – 20%. Tiền cho thuê đất từ 4 USD/m2/năm trước đây nay giảm còn 0,59 USD, phí sử dụng hạ tầng từ 2 USD trước đây, nay giảm chỉ còn 0,2 USD/m2/năm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư, thành phố lập Trung tâm xúc tiến đầu tư - Thương mại cung cấp thông tin làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng hoàn thiện hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông đường thủy, đường bộ, phát triển công nghiệp phụ trợ, cung cấp nhân lực, nâng cao chất lượng thông tin về xúc tiến đầu tư nhằm tăng sức hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường hoạt động hỗ trợ đầu tư, dịch vụ xúc tiến đầu tư, thương mại; tăng cường hợp tác giữa các tỉnh trong vùng; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và với thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ và Nam Trung bộ để mở rộng thu hút đầu tư.

Khắc phục tình trạng thiếu “đất sạch” cung ứng cho các nhà đầu tư, Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hưng Phú I. Về lâu dài, Cần Thơ mở rộng 4 khu công nghiệp cặp sông Hậu rộng 1.150 ha, mở rộng diện tích khu công nghiệp hiện hữu thuộc quận Thốt Nốt lên 500 ha. Khu công nghiệp Hưng Phú II, Trà Nóc II được mở rộng song song với xây dựng hệ thống cấp thoát, xử lý nước thải, chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường nước tại khu công nghiệp Trà Nóc I, II, Thốt Nốt./.

Đ.T (theo TTXVN)