ha noi

Môi trường kinh doanh tại Hà Nội tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp. Ảnh: ĐT

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng năm 2014, Hà Nội đã thu hút được 298 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 276 triệu USD. Ngoài ra, có 79 dự án tăng vốn (685 triệu USD) đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Hà Nội đạt 961 triệu USD.

Xét về lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với 27 dự án cấp mới (126 triệu USD) và 24 dự án tăng vốn (273 triệu USD), tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 273 triệu USD. Đứng thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 246 triệu USD. Đứng thứ ba là ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 231 triệu USD. Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, y tế, bán buôn, bán lẻ.

Xét về đối tác đầu tư, Hàn Quốc đứng thứ nhất với 102 dự án cấp mới (82 triệu USD) và 26 dự án tăng vốn (313 triệu USD), tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 395 triệu USD, chiếm 41% tổng vốn FDI tại Hà Nội. Tiếp đến là Singapore với 21 dự án cấp mới (19 triệu USD) và 9 dự án tăng vốn (211 triệu USD) với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 231 triệu USD, chiếm 24% tổng vốn FDI tại Hà Nội.

Việc các doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc và Singapore thực hiện tăng vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh tại Hà Nội trong năm qua, cho thấy sự tin tưởng vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Tính lũy kế đến tháng 11/2014, Hà Nội đã thu hút được gần 3.000 dự án với tổng vốn đầu tư là 23,4 tỷ USD, chiếm 17% tổng số dự án và 9,4% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam, đứng thứ 3/101 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài./.

Trung Ninh