Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, tính đến hết năm 2021, toàn thành phố có 7.482.132 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 243.038 người (tăng 3,36%) so với năm 2020, đạt 100,9% kế hoạch và đạt tỷ lệ bao phủ 91,8% dân số; có 1.863.073 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 65.736 người (tăng 3,66%) so với năm 2020, đạt 100,07% kế hoạch; có 1.798.166 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng 65.388 người (tăng 3,77%) so với năm 2020, đạt 100,07% kế hoạch. Đáng chú ý, có 63.304 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 14.630 người (tăng 30,06%) so với năm 2020, đạt 100,21% kế hoạch và vượt 0,3% so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao.

Vượt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thủ đô
Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong năm đã khai thác, phát triển mới được 6.220 đơn vị với 26.268 lao động. Số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 95.980 đơn vị với 1.850.006 lao động. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 tăng 4% so với năm 2020, đạt 100,3% kế hoạch.

Năm 2021, công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn được đảm bảo an toàn, chính xác, đúng quy định. Trong đó, toàn thành phố giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho 800.411 lượt người, với số tiền 6.948,51 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được đảm bảo đến tận tay đối tượng thông qua hệ thống bưu điện và qua tài khoản thẻ ATM. Trong thời gian dịch bệnh, BHXH thành phố đã thực hiện đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả (chi trả gộp 2 tháng, chi trả tại nhà) đẩy mạnh chi trả qua tài khoản ATM. Năm 2021, BHXH thành phố thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 573.549 người hưởng, với tổng số tiền 33.611 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã ứng dựng hiệu quả công nghệ thông tin, liên thông, kết nối giữa các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện quyết toán trên phần mềm kế toán tập trung đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đơn vị thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; duy trì niêm yết công khai thủ tục hành chính; công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý, hỏi đáp trực tuyến; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 99,53%.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tháng liền TP. Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều nhiệm vụ không thể triển khai như kế hoạch đề ra, BHXH thành phố vẫn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã hoàn thành vượt mức ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: phát triển người tham gia BHXH, BHYT; công tác thu; công tác chi trả chế độ. Điều đó không chỉ khẳng định sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của tập thể lãnh đạo BHXH thành phố, mà còn khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống.

Triển khai thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng

Hà Nội: Gần 3,9 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm

Triển khai chủ trương của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đẩy mạnh số lượng người sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số, ngay từ đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phân công cán bộ, viên chức phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học sinh sinh viên, lao động tự do, người hưởng lương hưu cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Đến nay, toàn thành phố có gần 3,9 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VssID. Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội là đơn vị có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc, đạt 124,77% kế hoạch được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Năm 2021, BHXH TP Hà Nội đã triển khai thành công nhiều chính sách quan trọng của Đảng, Chính phủ và của ngành BHXH. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, BHXH thành phố đã hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 87.516 doanh nghiệp, tương ứng 1.447.150 lao động, với số tiền là hơn 643 tỷ đồng, hoàn thành ngày 10/7/2021. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 156 đơn vị tương ứng 12.119 lao động, số tiền 91,8 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, việc triển khai chính sách đòi hỏi phải thực hiện sớm, nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Để đảm bảo chi trả hỗ trợ đúng mức tiền, đúng đối tượng cho hơn 1,6 triệu người lao động trong thời gian 3 tháng cuối năm, BHXH thành phố đã huy động đội ngũ cán bộ, viên chức làm thêm giờ, làm đêm, hầu như không có ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật. BHXH thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện, tạo nên những dấu ấn trong công tác đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô.

Cụ thể, BHXH thành phố đã gửi thông báo tới 84.510 đơn vị giảm mức đóng BHTN, với số tiền giảm 12 tháng là 1.177,6 tỷ đồng, (hoàn thành ngày 4/10/2021). Nhằm tạo điều kiện cho người lao động nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN, BHXH thành phố đã chủ động rà soát, phân loại dữ liệu, gửi danh sách người lao động cho 84.510 đơn vị với 1.366.703 lao động để phối hợp thực hiện. Đặc biệt, việc chi hỗ trợ được thực hiện chủ yếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thời gian giải quyết được rút ngắn một nửa so với quy định của Chính phủ. Đến ngày 31/12/2021, đơn vị đã chi trả hỗ trợ cho hơn 1,6 triệu lao động, với số tiền chi trả là 4.094 tỷ đồng.

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trọng bối cảnh người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch Covid-19 là nhiệm vụ không dễ dàng. Vượt qua khó khăn, BHXH thành phố đã sáng tạo, triển khai mô hình xã điểm về thu BHXH tự nguyện. UBND quận, huyện, thị xã lựa chọn trên địa bàn quản lý 1 xã, phường, thị trấn có một trong các lợi thế như có điều kiện về kinh tế, có hoạt động phong trào phát triển mạnh, có sự quan tâm tích cực về chính sách BHXH, BHYT của cấp ủy, chính quyền cơ sở, xã nông thôn mới… Kết quả bình quân mỗi xã điểm phát triển được số người tham gia BHXH tự nguyện gấp 3,5 lần bình quân 1 xã, phường, thị trấn.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, trong năm 2021 nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt, nhưng chặng đường trước mắt còn nhiều khó khăn, nguồn lực dư địa phát triển còn nhiều nên cán bộ, viên chức trong hệ thống cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao.

Trong đó, BHXH thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, chủ động phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện linh hoạt các giải pháp, thích ứng với diễn biến, tình hình dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức tập trung đôn đốc thu, giảm nợ; thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu người người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nhiều thành tích được khen tặng

Với những kết quả đã đạt được, năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Nguyễn Đức Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương về thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp…