WB tài trợ

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam Victoria Kwakwa ký kết thỏa thuận chiều 14/1. Ảnh: WB

Theo đó, nguồn vốn hỗ trợ Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Vietnam Road Asset Management Project – VRAMP) sẽ do Hiệp hội Phát triển quốc tế, cơ quan hỗ trợ các nước thu nhập thấp của Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Chính phủ Úc cũng đóng góp 1,7 triệu đô la Úc cho dự án này qua một Quỹ Ủy thác do WB quản lý nhằm xây dựng và thực hiện một hệ thống quản lý tài sản đường bộ hoàn chỉnh.

Ngoài hệ thống quản lý tài sản đường bộ, dự án cũng giúp đẩy nhanh chương trình cải cách thông qua tăng cường áp dụng ký kết và thực hiện hợp đồng dựa trên thành tích và nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Bảo trì Đường bộ. Dự tính dự án VRAMP sẽ giúp thực hiện chiến lược duy trì đường bộ hiệu quả hơn, quản lý tài sản đường bộ tối ưu hơn, và thực hiện lập chương trình vận hành mạng lưới đường bộ một cách hiệu quả.

Dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân tại 13 tỉnh phía bắc Việt Nam thông qua cải tạo và duy tu mạng đường bộ tại đây. Các cung đường tại đây sẽ được cải tạo và duy tu, giúp giảm chi phí xe cộ, giảm thời gian đi lại, và giảm tai nạn nhờ vào các biện pháp an toàn giao thông.

Liên kết trong mạng giao thông quốc gia sẽ được cải thiện, đồng thời hiệu quả chi ngân sách cho mục đích quản lý đường bộ cũng tăng lên thông qua việc cấp kinh phí có mục tiêu cho các đoạn đường cần bảo dưỡng nhất./.

Hoàng Lâm