“Cánh tay nối dài” của cơ quan bảo hiểm xã hội

Ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng Ban Thu - Sổ, Thẻ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trải qua 14 năm hình thành và phát triển, hệ thống đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã phát triển sâu rộng đến từng địa bàn xã với đa dạng hóa các loại hình. Hiện cả nước có khoảng gần 12.000 đại lý thu với trên 37.700 điểm thu và hơn 52.000 nhân viên đại lý thu.

Xây dựng hệ thống đại lý thu chuyên nghiệp, hiệu quả

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bà con tại 1 xóm
ở xã Phúc Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Trong những năm qua, đại lý thu BHXH, BHYT đã đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của cơ quan BHXH trong phát triển đối tượng tham gia. Nhân viên đại lý thu đến từng nhà, tuyên truyền từng hộ gia đình, từng người dân để vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thực hiện tổ chức thu và trả kết quả cho người dân, tạo được niềm tin cho người dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Theo đó, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình tăng dần qua từng năm. Tính đến hết năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện của nước ta đạt trên 1,1 triệu người, trong đó số người do đại lý thu khai thác chiếm 92,5% tổng số đối tượng tham gia, còn lại 7,5% tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH; số người tham gia BHYT hộ gia đình gần 19,4 triệu người, trong đó số người do đại lý thu khai thác chiếm 95%, còn lại 5% tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Đại lý thu là tổ chức được cơ quan Bảo hiểm Xã hội ký hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gồm: UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức kinh tế.

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH, BHYT gặp khó khăn, nhưng các đại lý thu đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển đối tượng. Các đại lý thu đã chuyển đổi mô hình truyền thông trực tiếp sang truyền thông trực tuyến (qua zalo, facebook) và truyền thông nhóm nhỏ, phù hợp với tình hình dịch bệnh ở các địa phương. Qua đó đã đạt được những kết quả “đột phá” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giữa đại dịch. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2021, cả nước có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện có trên 1,2 triệu người tham gia (tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2020).

Chuyên nghiệp hóa hoạt động đại lý thu

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, BHXH, BHYT là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Với trên 25 năm phát triển, Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng (so với các quốc gia cùng trình độ phát triển và GDP) với gần 90% dân số tham gia BHYT, gần 15 triệu người lao động tham gia và thụ hưởng BHXH. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% dân số tham gia BHYT và 50% lực lượng lao động tham gia BHXH vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó có hoạt động của đại lý thu - nhân tố tích cực trong phát triển đối tượng. Theo đó, hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT còn một số hạn chế như loại hình tổ chức làm đại lý chưa đa dạng, các đại lý thu phân bố các điểm thu chưa đồng đều, nhân viên đại lý thu còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác.

Ông Đinh Duy Hùng cho rằng, đại lý thu được ví là cánh tay nối dài của cơ quan BHXH. Với lợi thế bám sát địa bàn, hàng ngày tiếp xúc với người dân, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT tại cơ sở, trực tiếp giúp người dân nâng cao nhận thức, thấy rõ lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT. Do đó, thời gian tới, cần phải mở rộng, phát triển đại lý thu BHXH, BHYT và nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp. Ông Hùng đã chia sẻ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT tại Việt Nam trong thời gian tới như: đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại mỗi điểm thu; ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin trong hoạt động của đại lý thu; đảm bảo kiến thức nghiệp vụ và các kỹ năng cho nhân viên đại lý thu;…

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng, thực tiễn đòi hỏi cần phải có một quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thống nhất áp dụng toàn quốc. Vì vậy, việc chuẩn hóa, hiện đại hóa bằng cách tạo hành lang pháp lý mới, áp dụng công nghệ đối với các hoạt động này là yêu cầu bức thiết đặt ra.

90% dân số tham gia bảo hiểm xã hội

Với trên 25 năm phát triển, Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng (so với các quốc gia cùng trình độ phát triển và GDP) với gần 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), gần 15 triệu người lao động tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 100% dân số tham gia BHYT và 50% lực lượng lao động tham gia BHXH vẫn còn nhiều khó khăn.