b

Câu hỏi: Người gửi tiền nên xử lý thế nào khi xảy ra tin đồn thất thiệt tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG), đồng thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tác tổ chức này?

Trả lời: Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền nên:

- Bình tĩnh tìm hiểu, xác thực thông tin về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) thông qua các nguồn tin chính thức từ tổ chức tham gia BHTG, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước (NHNN), chính quyền địa phương, BHTGVN,…

- Tin tưởng và phối hợp tích cực với chính quyền, Chi nhánh NHNN, BHTGVN trong quá trình thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền nên: Thông báo cho NHNN, BHTGVN và các cơ quan chức năng bằng một trong các cách sau:

Gửi văn bản, thư điện tử hoặc trực tiếp tới cơ quan công an tại địa phương, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố tại địa phương, Chi nhánh BHTG khu vực hoặc Trụ sở chính của BHTGVN để phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tham gia BHTG kèm theo bằng chứng (nếu có)./.

BHTGVN