Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa thông tin về kết quả Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 trong ngành Điện tử.

Theo đó, chiến dịch thanh tra trong ngành Điện tử diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 10/2017. Hoạt động thanh tra tập trung vào các nội dung trọng điểm như: Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; đối thoại, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, làm thêm giờ; tiền lương; bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động.

Qua thanh tra tại 216 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, phát hiện 1.794 sai phạm, bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp.

Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật lao động, đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 27 doanh nghiệp và ban hành Quyết định xử phạt hành chính, tổng số tiền xử phạt là hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, tại trung ương xử phạt trên 401 triệu đồng, các địa phương xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Theo ông Tùng, các sai phạm thường gặp tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử gồm: Nội dung hợp đồng không đảm bảo quy định, chưa thể hiện được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 3 tháng/lần; huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; không thống kê số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)…

Ngoài các hành vi vi phạm của chủ sử dụng lao động, người lao động làm việc tại 26/126 doanh nghiệp được thanh tra chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân được cấp phát khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm này là do người sử dụng lao động chưa nhận thức hết được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện pháp luật lao động cũng như công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Cùng với đó, người sử dụng lao động không thực hiện công tác ATVSLĐ để giảm chi phí sản xuất, chế tài xử lý vi phạm hành chính của cơ quan quản lý nhà nước chưa đủ sức răn đe.

Ngoài ra, do đặc thù của ngành sản xuất, lắp ráp điện tử là làm việc theo đơn đặt hàng, tại thời gian cao điểm sản xuất, đơn hàng nhiều khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nên huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Từ những thực tế này, ông Tùng cho rằng để hạn chế rủi ro và tăng cường tuân thủ pháp luật lao động của doanh nghiệp cần rà soát, bổ sung sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lao động để loại bỏ những quy định chồng chéo, bất cập và cụ thể hóa các nội dung chưa rõ, gây nhiều cách hiểu khác nhau.

Hơn hết, cần xây dựng khung pháp lý xử phạt vi phạm hành chính đủ mạnh có tính chất răn đe đối với vi phạm pháp luật về ATVSLĐ cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các doanh nghiệp vi phạm.

Ông Tùng cũng thông tin, trong năm 2018 Thanh tra Bộ sẽ lựa chọn lĩnh vực khai thác khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng để tiến hành chiến dịch thanh tra, vì xác định đây là lĩnh vực thường có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra./.

Mai Đan