gao

Ảnh minh họa

Trước đó, UBND các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng đã có công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho 73.594 hộ với 274.520 nhân khẩu bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TBXH đã trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân 3 tỉnh trên trong thời gian 1 tháng, với định mức 15kg/khẩu/tháng.

Theo Quyết định số 1409/2021/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Bình Phước: 559,74 tấn gạo; tỉnh Bạc Liêu: 636,975 tấn gạo; tỉnh Sóc Trăng: 2.921,085 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện, nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (16/8/2021)./.

Mai Lâm