Chiều 26/1, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 133/QĐ-TTg xuất cấp 7.820,76 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 12 tỉnh để hỗ trợ người dân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Theo đó, quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp 6.346,155 tấn gạo để hỗ trợ người dân các tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bao gồm: tỉnh Bình Định là 2.360,955 tấn; tỉnh Hà Giang là 401,55 tấn; tỉnh Đắc Nông 452,085 tấn; tỉnh Tuyên Quang là 291,105 tấn; tỉnh Đắc Lắc là 1.057,5 tấn; tỉnh Bình Phước 560,595 tấn; tỉnh Quảng Trị là 1.064,73 tấn; tỉnh Kon Tum là 157,635 tấn.

Quyết định cũng giao Bộ Tài chính xuất cấp 1.474,605 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: tỉnh Lạng Sơn 331,575 tấn; tỉnh Lai Châu 548,19 tấn; tỉnh Đắc Nông 498,225 tấn; tỉnh Kon Tum 96,615 tấn.

Xuất cấp hơn 21.487 tấn gạo hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt và ảnh hưởng mưa lũ
Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các Cục Dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp gạo kịp thời để hỗ trợ người dân. Ảnh: Đức Minh

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo; UBND các tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kin Tum, Lạng Sơn, Lai Châu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liêu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các quyết định số xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 21/1/2022, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp không thu tiền 3.738,48 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (bao gồm 3.000 tấn gạo tạm cấp tại Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 10/12/2021) cho các tỉnh: Quảng Ngãi 1.081,35 tấn, Phú Yên 1.038,405 tấn, Bình Định 1.618,725 tấn để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Quyết định số 123/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp không thu tiền 9.877,875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Như vậy, ngay từ đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định xuất cấp tổng số 21.487,115 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Triển khai các quyết định đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp, bàn giao hơn 17.698,635 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 19 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022./.