Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về hơn 24 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm
Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về hơn 24 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: TL

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 5 đạt 5,06 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng 5/2023; trong đó, nông sản chính đạt 2,73 tỷ USD, tăng 14,3%, lâm sản 1,35 tỷ USD, tăng 17,9%, chăn nuôi 45,8 triệu USD, tăng 10,2%. Riêng thủy sản đạt 780 triệu USD, giảm 3,5% và đầu vào sản xuất 153 triệu USD, giảm 6,9%.

Tính chung 5 tháng, hầu hết các nhóm hàng đều tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng, đạt 24,14 tỷ USD. Đóng góp vào kết quả này có: Nông sản đạt 13,11 tỷ USD, tăng 27,7%; lâm sản 6,58 tỷ USD, tăng 22,7%; thủy sản 3,5 tỷ USD, tăng 3,6%; chăn nuôi 199 triệu USD, tăng 5,6%.

Riêng đầu vào sản xuất đạt 756 triệu USD, giảm 1,3%. Về giá trị xuất khẩu, hầu hết các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm trước, như: Gỗ và sản phẩm gỗ 6,14 tỷ USD (tăng 23,6%); cà phê 2,9 tỷ USD (tăng 44,1% với lượng 833 nghìn tấn, giảm 3,9%); gạo 2,65 tỷ USD (tăng 38,2% với lượng 4,15 triệu tấn, tăng 14,7%); điều 1,55 tỷ USD (tăng 19,3% với lượng 288 nghìn tấn, tăng 30,6%); rau quả 2,59 tỷ USD (tăng 28,1%); tôm 1,3 tỷ USD (tăng 7,5%).

Giá xuất khẩu bình quân: gạo 638 USD/T, tăng 20,5%; cà phê 3.482 USD/T, tăng 49,9%; cao su 1.504 USD/T, tăng 8,8%; hạt tiêu 4.308 USD/T, tăng 39,3%. Tuy nhiên hạt điều chỉ đạt 5.378 USD/T, giảm 8,6%; chè 1.656 USD/T, giảm 0,8%…

Về thị trường, giá trị xuất khẩu vào các thị trường đều tăng. Trong đó xuất khẩu sang Châu Á đạt 11,31 tỷ USD (tăng 17,5%); Châu Mỹ 5,4 tỷ USD (tăng 23,1%); Châu Âu 3,2 tỷ USD (tăng 39,4%); Châu Phi 459 triệu USD (tăng 26,1%) và Châu Đại Dương 341 triệu USD (tăng 24,8%). Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất; giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 20,6%, tăng 23,9%; Trung Quốc chiếm 19,2%, tăng 8,6% và Nhật Bản chiếm 6,7%, tăng 6,6%./.