Hoạt động xuất nhập khẩu đầu năm 2024 khá sôi động. Ảnh: Anh Tuấn.
Hoạt động xuất nhập khẩu đầu năm 2024 khá sôi động. Ảnh: Anh Tuấn.

Xuất khẩu tăng trưởng tích cực

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2 năm 2024 (từ ngày 16/2 đến ngày 29/2) đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024 (từ ngày 1/2 đến ngày 15/2).

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 2/2024 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng năm 2024 đạt 113,43 tỷ USD, tăng 18,1%, tương ứng tăng 17,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 2 tháng năm 2024 đạt 78,08 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 9,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,05 tỷ USD. Như vậy, tính trong 2 tháng năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 5 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 35,35 tỷ USD, tăng 26,9% (tương ứng tăng 7,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Đi vào cụ thể có thể thấy, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2, tháng 2/2024 đạt 14,73 tỷ USD, tăng 48,2% (tương ứng tăng 4,79 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1, tháng 2/2024.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2, tháng 2/2024 biến động tăng so với kỳ 1, tháng 2/2024 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 934 triệu USD (tương ứng tăng 50,2%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 768 triệu USD (tương ứng tăng 48,4%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác tăng 588 triệu USD (tương ứng tăng 49,8%); hàng dệt may tăng 104 triệu USD (tương ứng tăng 10,9%); giày dép các loại tăng 178 triệu USD (tương ứng tăng 35,5%); phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 219 triệu USD (tương ứng tăng 61,4%); sắt thép các loại tăng 238 triệu USD (tương ứng tăng 93,3%); cà phê tăng 125 triệu USD (tương ứng tăng 62%)...

Như vậy, tính trong 2 tháng năm 2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 59,21 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 9,45 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 2 năm 2024 và kỳ 2 tháng 2 năm 2024  Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 1 tháng 2 năm 2024 và kỳ 2 tháng 2 năm 2024. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trị giá nhập khẩu đạt 54,21 tỷ USD

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2, tháng 2/2024 đạt 10,85 tỷ USD, tăng 48,1% tương ứng tăng 3,53 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng.

Qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 tháng năm 2024 của nhóm các doanh nghiệp này lên 43,04 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 5,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam được ghi nhận trong kỳ 2, tháng 2/2024 đạt 13,68 tỷ USD, tăng 45,2% (tương ứng tăng 4,26 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1, tháng 2/2024.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2, tháng 2/2024 tăng so với kỳ 1, tháng 2/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,37 tỷ USD (tương ứng tăng 49,3%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 522 triệu USD (tương ứng tăng 51%); sắt thép các loại tăng 203 triệu USD (tương ứng tăng 65,4%); vải các loại tăng 183 triệu USD (tương ứng tăng 60,5%); chất dẻo nguyên liệu tăng 231 triệu USD (tương ứng tăng 116,7%)...

Như vậy, tính trong 2 tháng năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 54,21 tỷ USD, tăng 17,1%, tương ứng tăng 7,59 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 9,02 tỷ USD, tăng 45,9% (tương ứng tăng 2,84 tỷ USD) so với kỳ 1, tháng 2/2024.

Tính trong 2 tháng năm 2024, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 35,03 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng 4,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Còn theo thống kê sơ bộ, nửa đầu tháng 3 (1-15/3), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 16,67 tỷ USD. Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 3 có tới 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng này đã đưa quy mô kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến 15/3 lên xấp xỉ 75,9 tỷ USD, tăng 20,57% so với cùng kỳ 2023.