Theo đó, giao dịch diễn ra từ ngày 17/2 đến 17/3 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tống sẽ giảm sở hữu tại YEG từ hơn 13,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 41,66% xuống còn 7,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,52%.

Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc Yeah1 đăng ký bán tối đa 1,1 triệu cổ phiếu YEG, qua đó muốn giảm sở hữu tại YEG xuống xuống còn 1,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,78%.

Cả 2 giao dịch đều có mục đích là để bán cho đối tác chiến lược và góp vốn đầu tư.

Trong năm 2019, Yeah1 gặp sự cố là YouTube thông báo chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung vì có hoạt động tuyển chọn kênh chưa phù hợp với quy trình.

Cổ phiếu Yeah1 hiện giao dịch với mức giá 42.900 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên