công nghệ thông tin, tổng cục thuế

Hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế luôn giữ vị trí quan trọng. Ảnh: Đức Minh

Sáng 13/5, Cục Công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục Thuế đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hệ thống CNTT ngành Thuế (13/5/1991 - 13/5/2021).

Theo ông Phạm Quang Toàn, Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế, hệ thống CNTT của ngành Thuế luôn giữ vị trí quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế.

Trong thời gian qua, ngành Thuế đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các khâu của quản lý thuế, cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Việc này, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và đem lại sự hài lòng cho người nộp thuế, góp phần thay đổi hình ảnh của ngành Thuế đối với người dân, doanh nghiệp.

Trải qua quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành, CNTT ngành Thuế đã triển khai thành công 2 mục tiêu quan trọng.

Thứ nhất, hệ thống ứng dụng CNTT đã đáp ứng tự động hóa 100% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế từ tiếp nhận, xử lý tờ khai, hạch toán nghĩa vụ thuế, nộp thuế đến theo dõi, xử lý nợ thuế, hoàn thuế đảm bảo thông tin người nộp thuế được quản lý đầy đủ, hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, phục vụ kịp thời việc đánh giá thông tin tổng hợp, phát hiện gian lận thuế, phân tích tình trạng thuế phục vụ kịp thời cho công tác quản lý thuế.

Bên cạnh đó, 100% các chức năng quản lý thuế đều được ứng dụng CNTT, dần tiến tới việc chuẩn hóa theo mô hình thông lệ quốc tế tốt nhất để đáp ứng yêu cầu tích hợp, tự động hóa trong công tác quản lý thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, các thế hệ công chức công tác trong lĩnh vực CNTT ngành Thuế đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống Thuế.

Với yêu cầu của quá trình đổi mới, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế ngày càng đòi hỏi phải được đầu tư, đẩy mạnh phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Theo đó, hệ thống gần 1.300 cán bộ, công chức trong lĩnh vực CNTT của ngành Thuế trên cả nước cần tiếp tục hoàn thiện, xây dựng hệ thống quản lý thuế tích hợp đáp ứng Chính phủ điện tử và định hướng chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, dự báo số thu, quản lý tuân thủ./.

Khánh Huyền