Ảnh minh họa: V.Luyện

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Quyết định số 1613/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hậu Giang mua giống lúa hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do lũ để sản xuất vụ Đông- Xuân 2011-2012, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho ngân sách tỉnh Hậu Giang 13 tỷ đồng để thực hiện chính sách trên.

Đồng thời, cũng theo văn bản trên, Bộ Tài chính cũng yêu cầu thu hồi 13 tỷ đồng số kinh phí ngân sách trung ương đã tạm ứng cho tỉnh Hậu Giang vào năm 2011 cho chính sách này.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hậu Giang chuyển số vốn ứng 13 tỷ đồng nêu trên thành số bổ sung từ NSTW cho NSĐP năm 2013.

Mai Lâm