6 tháng, Việt Nam nhập khẩu hơn 81.100 ô tô nguyên chiếc Linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu tăng hơn 26%

Cơ quan hải quan ghi nhận trong tháng 9/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu là 8.669 chiếc, tương ứng đạt 197 triệu USD, giảm 14,8% (tương ứng giảm 1.510 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. Trong khi đó, ô tô các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 8/2021 đạt 10.179 chiếc với trị giá đạt 224 triệu USD.

197 triệu USD nhập khẩu ô tô trong tháng 9/2021
Chi 197 triệu USD cho nhập khẩu ô tô trong tháng 9/2021. Nguồn: TCHQ

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 năm 2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Indonesia với 3.553 chiếc; từ Thái Lan với 3.294 chiếc và từ Trung Quốc với 1.041 chiếc.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. Lượng xe chủ lực được nhập khẩu trong tháng 9 là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Cụ thể có 5.927 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá là 112 triệu USD, chiếm 68,4% lượng ô tô các loại nhập khẩu.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 3.170 chiếc, giảm 18% và thành phố Hải Phòng với 2.724 chiếc, giảm 25,1% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 9/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Indonesia với 2.752 chiếc, tăng tới 66,4% nhưng xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 2.665 chiếc, lại giảm 47,3% so với tháng trước .

Với kết quả nêu trên, tính đến hết tháng 9/2021, lượng ô tô các loại được nhập khẩu vào nước ta đạt 114.377 chiếc, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 78.282 chiếc, tăng 57,8%; ô tô vận tải đạt 25.913 chiếc, tăng 97,7%./.