Trước đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho xuất cấp không thu tiền từ nguồn Dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang 250 tấn gạo, với mức hỗ trợ 15kg/người, trong thời gian 1 tháng, để tỉnh Hà Giang có gạo cứu đói cho dân, khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và số 3 năm 2013 xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Bộ Tài chính tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ cho các địa phương năm 2013, số tiền tỉnh Hà Giang được hỗ trợ là 20 tỷ đồng.

Công văn trên cũng nêu rõ: hiện nay, ngân sách trung ương rất khó khăn; vì vậy, sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ kinh phí và gạo cho tỉnh Hà Giang, đồng thời đề nghị tỉnh sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2013 đến nay, đảm bảo sản xuất ổn định đời sống nhân dân.

>> Hỗ trợ 250 tấn gạo cứu đói cho đồng bào tỉnh Hà Giang

Vũ Luyện