Quỹ vắc-xin Covid

Ảnh TL minh họa

Ngoài ra, Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 cũng cho biết, quỹ đã tiếp nhận 4.553,88 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền. Như vậy, tổng số tiền Quỹ đã nhận được và cam kết chuyển tiền là 5.978,88 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách cá nhân ủng hỗ Quỹ Vắc- xin phòng, chống Covid-19, có nhiều cá nhân đã ủng hộ số tiền rất lớn. Điển hình như: gia đình ông/bà Ngô Văn Vương và gia đình cháu Nguyễn Bình An đã ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng; gia đình ông Nguyễn Quang Sỹ, bà Hồ Thị Tiên Dung ủng hộ số tiền 500 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Minh Phương ủng hộ 500 triệu đồng; ông Huỳnh Minh Hùng ủng hộ 300 triệu đồng...

Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 hiện đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 3 Ngân hàng thương mại: BIDV, VCB và HDB.

Vân Hà