nhà

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán các dự án đã hoàn hành. Ảnh minh họa (nguồn: T.L)

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT- TTg (CT27) ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 4043/BTC- ĐT ngày 31/3/2014 và công văn số 4975/BTC- ĐT ngày 17/4/2014 đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến ngày 30/4/2014.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 35 cơ quan ở trung ương (còn 11 cơ quan chưa có báo cáo).

Theo bảng tổng hợp tình hình quyết toán các dự án hoàn thành đến ngày 30/4/2014, các dự án hoàn thành chưa lập, chưa nộp và phê duyệt quyết toán tập trung nhiều tại các tỉnh, thành phố: Hải Dương (831 dự án); Yên Bái (1.022 dự án); Hưng Yên (1.276 dự án); Hà Tĩnh (1.115 dự án); Bình Định (1.748 dự án); Lâm Đồng (2.282 dự án);….

Một số tỉnh báo cáo không có số liệu dự án do cấp xã, phường, thị trấn quản lý: Ninh Thuận, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Tuyên Quang, Đăk Nông, Hà Giang, Đà Nẵng, Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Bạc Liêu, Bình Thuận, Kon Tum.

Tổng hợp báo cáo cho thấy, cả nước hiện còn 22.963 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, tương ứng với số vốn đã thanh toán trên 149.951 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 17.463 dự án còn trong thời hạn quyết toán theo quy định, chiếm tỷ lệ 76% tổng số dự án chưa quyết toán; và khoảng hơn 5.500 dự án chậm quyết toán so với thời gian quy định, chiếm tỷ lệ 24% tổng số dự án chưa quyết toán.

Cụ thể, cấp trung ương quản lý 677 dự án, chiếm 3% tổng số dự án chưa quyết toán trong cả nước, tương ứng với số vốn đầu tư là 45.666 tỷ đồng.

Cấp tỉnh quản lý 3.665 dự án, chiếm 16% tổng số dự án chưa quyết toán trong cả nước, tương ứng với số vốn đầu tư trên 61.583 tỷ đồng.

Cấp quận, huyện quản lý 9.704 dự án, chiếm trên 42% tổng số dự án chưa quyết toán, tương ứng với số vốn đầu tư trên 35.988 tỷ đồng.

Cấp xã, phường, thị trấn quản lý 8.917 dự án, chiếm gần 39% tổng số dự án chưa quyết toán, tương ứng với số vốn đầu tư trên 6.712 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án hoàn thành đã lập báo cáo quyết toán, chưa nộp về cơ quan thẩm tra là 14.548 dự án với số vốn đã thanh toán trên 93.784 tỷ đồng; số dự án đã nộp báo cáo quyết toán, chưa phê duyệt là 12.776 dự án với số vốn đã thanh toán trên 111.559 tỷ đồng.

Để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện CT27 và các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện tổng kết, đánh giá lại 1 năm thực hiện CT27 gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2015 để Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Hạnh Thảo