4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022: 55 người chết vì tai nạn giao thông