Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Israel được ký chính thức ngày 25/01/2006.

Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn chưa có các thoả thuận cụ thể về khai thác như tải cung ứng, tần suất khai thác, trao đổi thương quyền cho các hãng hàng không được chỉ định của hai bên.

Để triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ, Cục HKVN đã có công văn gửi các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu nghiên cứu, lập kế hoạch mở đường bay mới giữa Việt Nam và Israel.

Theo đánh giá của các hãng hàng không, hiện tại, dung lượng thị trường giữa Việt Nam và Israel còn rất nhỏ, chưa đủ tiềm năng để khai thác đường bay thường lệ giữa hai nước.

Theo báo cáo của các hãng, trong giai đoạn 5 năm tới, các hãng hàng không Việt Nam chưa có kế hoạch khai thác các chuyến bay thường lệ đến Israel. Các hãng hãng không Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, theo dõi, đánh giá thị trường để khai thác các đường bay thường lệ/không thường lệ giữa Việt Nam và Israel trên cơ sở bám sát nhu cầu và mức độ tăng trưởng của thị trường, đồng thời đảm bảo việc cân đối hiệu quả sản suất kinh doanh, phù hợp với nguồn lực của mình.

Cũng theo Cục HKVN, giai đoạn hiện tại, các báo cáo đánh giá, phân tích thị trường của các hãng hàng không là phù hợp thực tiễn và việc mở đường bay giữa Việt Nam-Israel vào thời điểm hiện tại là chưa khả thi. Với trách nhiệm của mình, Cục HKVN đề xuất sẽ phối hợp với các hãng hàng không tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tiềm năng khai thác đường bay giữa hai nước. 

Đồng thời, Cục HKVN cũng sẵn sàng tiến hành trao đổi ý kiến khi có đề nghị của nhà chức trách Hàng không Israel về bổ sung các thoả thuận khai thác như tần suất, tải cung ứng,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không được chỉ định của cả hai nước có thể triển khai đường bay, cũng như sẵn sàng tạo mọi điều kiện và hướng dẫn để các hãng hàng không Israel có thể thực hiện các chuyến bay thường lệ/thuê chuyến đến Việt Nam khi có yêu cầu từ phía Israel.

Trí Dũng