2

Ngày 3/1/2017, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP đã giao dịch hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Upcom. Ảnh: VNA

Theo Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Vũ Anh Minh, đến nay, Bộ GTVT đã thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa, phê duyệt đơn vị tư vấn và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với Bệnh viện GTVT Vinh và Bệnh viện GTVT Đà Nẵng, Học viện Hàng không và Trung cấp nghề Thăng Long; phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với Học viện Hàng không và Trung cấp nghề Thăng Long.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã hoàn thành xây dựng phương án cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; tiếp tục triển khai thực hiện cổ phần hóa đối với 4 công ty mẹ - tổng công ty (VEC, Cửu Long, Hàng hải Việt Nam, Công nghiệp tàu thủy), 8 công ty con thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp trên; hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vận hành Bảo trì đường cao tốc thuộc VEC.

Đến nay, Bộ GTVT đã hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cổ đông chiến lược của Tổng công ty Hàng không Việt Nam với hãng All Nippon Airways, Nhật Bản; đang tích cực đàm phán với Tập đoàn Aeróports de Paris, nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, dự kiến trong tháng 3/2017 ký kết các hợp đồng, hoàn tất giao dịch.

Cũng theo ông Vũ Anh Minh, thực hiện quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch, niêm yết chứng khoán, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo kênh huy động vốn, Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa lập kế hoạch và thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch. 37 công ty cổ phần đã thực hiện giao dịch, niêm yết cổ phiếu (trong đó có Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP) với tổng giá trị chứng khoán theo mệnh giá là trên 35.000 tỷ đồng, 20 công ty cổ phần khác mới thực hiện trong tháng 12/2016.

Ông Vũ Anh Minh cho biết thêm, năm 2017, Bộ GTVT sẽ tổng hợp các nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương triển khai, thực hiện cổ phần hóa 17 đơn vị chuyển tiếp từ năm 2016 (4 công ty mẹ - tổng công ty: VEC, Cửu Long, Vinalines, Công nghiệp tàu thủy và 8 công ty con trực thuộc, Bệnh viện Nam Thăng Long, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Trung cấp nghề Thăng Long, 1 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ).

Xây dựng, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ giai đoạn 2016-2020 sau khi Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020” được Thủ tướng Chính phủ ban hành; tăng cường công tác giám sát, đánh giá doanh nghiệp và người quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp./.

Trí Dũng