trẻ em ăn trưa

Việc hỗ trợ tiền ăn cho trẻ từ 3-5 tuổi là một trong những chính sách nhằm phát triển giáo dục mầm non. Ảnh: TL

Cụ thể, (tại văn bản số 5621) Bộ Tài chính đồng ý bổ sung có mục tiêu năm 2014 từ ngân sách trung ương cho tỉnh Thanh Hóa, tổng số tiền gần 69,3 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ ở độ tuổi từ 3-5 tuổi trong 2 năm 2012 và 2013.

Trong đó số tiền để hỗ trợ cho trẻ 3- 4 tuổi trong năm 2012 là 22,931 tỷ đồng, số tiền để hỗ trợ cho trẻ 3-5 tuổi trong năm 2013 là 46,367 tỷ đồng.

Bộ Tài chính (tại văn bản số 5622) đồng ý bổ sung có mục tiêu năm 2014 từ ngân sách trung ương cho tỉnh Khánh Hòa số tiền hơn 2 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2012./.

Uyên Linh