Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30/9/2021 PVM có 12,5 tỷ đồng tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 253 tỷ đồng (tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,6% - 6,3%/năm) và đầu tư tài chính dài hạn 185 tỷ đồng.

Quý III/2021, PVM đạt doanh thu hợp nhất 108,3 tỷ đồng, giảm 27,5% so với quý III/2020, doanh thu hoạt động tài chính 18,1 tỷ đồng xấp xỉ so với cùng kỳ, chi phí bán hàng 5,7 tỷ đồng, giảm 16,2% so với quý III năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, PVM đạt doanh thu hợp nhất 462,8 tỷ đồng, tăng 7,4% so với 9 tháng đầu năm 2020, chi phí bán hàng 24,7 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 44,4 tỷ đồng, tăng 22,4% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021 PVM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, như vậy sau 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 88,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

PVMachino có lợi thế là có vốn góp trong 3 liên doanh gồm: 10% vốn tại Công ty TNHH FCC Việt Nam, 10% tại Công ty TNHH Vietnam Nippon Seiki và 8,45% tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội (với tổng giá trị sổ sách chỉ là 98 tỷ đồng).

Các công ty con, công ty liên kết của PVMachino ở Sài Gòn, Đà Nẵng… cũng có nhiều tiềm năng. Chẳng hạn, Công ty CP Máy thiết bị dầu khí Đà Nẵng (Daesco) là một đại lý rất lớn của hãng ô tô Mitsubishi tại Việt Nam.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên họp vào tháng 5/2021, PVMachino dự kiến lên kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (Daesco). Hiện PVM đang nắm 49,78% vốn điều lệ của Daesco./.