Trong đó tăng mạnh ở các loại xe: ô tô tải 1.950 chiếc, tăng 59,7%; ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 1.240 chiếc, tăng 78,4%; ô tô loại khác là 217 chiếc, tăng 52,8%. Trong tháng, lượng nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi là 29 chiếc, giảm 47,3% so với tháng trước.

Đến hết tháng 9, tổng lượng ô tô nhập về của cả nước đạt gần 25.200 chiếc, tăng 27,1% (so với cùng kỳ), trị giá là 494 triệu USD, tăng 10,1% .

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 10.880, tăng 39,3% so với cùng kỳ; chiếm 43,2% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Tiếp theo là Thái Lan: gần 5.700 chiếc, tăng 51,2%; Trung Quốc: 2.770 chiếc, giảm 13,4%; Nhật Bản: 1.540 chiếc, tăng 67,5%

Cơ cấu nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 9 tháng của năm 2013

Đơn vị tính: Chiếc

STT

Loại xe

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

1

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

2.010

672

1.166

1.740

1.476

1.866

911

697

1.242

2

Ô tô tải

789

749

1.014

1.084

1.704

1.513

1.408

1.217

1.950

3

Ô tô loại khác

200

103

278

247

241

198

269

209

246

Tổng cộng

2.999

1.524

2.458

3.071

3.421

3.577

2.588

2.123

3.438

Hải Anh