Chú thích ảnh
Trẻ em sống cùng mẹ tại trại tị nạn dành cho những người mất nhà cửa do hạn hán và chiến tranh tại Aweil, Nam Sudan.

Theo cơ quan trên, xung đột, bệnh dịch, các hình thái thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt và hạn hạn, những thách thức về y tế công cũng như các hoạt động can thiệp đang làm xói mòn điều kiện sống của nhiều người dân Nam Sudan. Điều đó đòi hỏi chính phủ của quốc gia non trẻ nhất thế giới này phải chú trọng tăng cường an ninh và đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân.

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, Nam Sudan hiện có khoảng 11,5 triệu dân. Kể từ khi Nam Sudan giành độc lập khỏi Sudan năm 2011, giữa hai bên thường hay xảy ra tranh chấp, thậm chí xung đột, ở khu vực giới tuyến phân ranh.