KDH muốn bán toàn bộ gần 20 triệu cổ phiếu quỹ NKG đăng ký bán toàn bộ 10 triệu cổ phiếu quỹ AAA đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu, thu về gần 1.068 tỷ đồng

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Kế toán trưởng công ty AAA, sẽ thực hiện việc bán ra toàn bộ 420 nghìn cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,14% số cổ phiếu. Tổng giá trị số cổ phiếu nêu trên tính theo mệnh giá là 4,62 tỷ đồng.

AAA: Kế toán trưởng muốn bán sạch cổ phiếu trước công bố tài chính quý III
AAA: Kế toán trưởng muốn bán sạch cổ phiếu trước công bố tài chính quý III. Ảnh:T.L

Thị giá cổ phiếu AAA hiện trên thị trường đang ở mức khoảng hơn 16.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, đợt bán ra cổ phiếu của của bà Vân nếu thực hiện đúng kế hoạch và nếu giá cổ phiếu AAA vẫn giữ mặt bằng như trên trong giai đoạn bà Vân bán ra, số tiền thu về khoảng 7,4 tỷ đồng.

Kế toán trưởng AAA bán ra cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay khi công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Trong khi đó, tính đến cuối quý II/2021, công ty có tổng tài sản là 7.142 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt mức 3.308 tỷ đồng.

Công ty có số dư tiền (và các khoản tương đương tiền) khá lớn với 1.488 tỷ đồng. Một số nhóm tài sản ngắn hạn chính gồm có hơn 1.244 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 531 tỷ đồng hàng tồn kho…

Đầu tháng 10/2021, AAA vừa thực hiện việc niêm yết bổ sung 297 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Giá trị niêm yết bổ sung theo đó là 297 tỷ đồng.

Đây là số cổ phiếu phát hành thêm hồi đầu tháng 9/2021, thực hiện theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau đợt niêm yết bổ sung trên, số lượng chứng khoán AAA niêm yết trên sàn là 326 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng khoán niêm yết là 3.264 tỷ đồng.