Theo đó KDH dự kiến mang toàn bộ 19,85 triệu cổ phiếu quỹ ra bán, tương đương 3,19% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty. Giao dịch dự kiến thực hiện trong tháng 9-10/2021, sau khi công ty nhận được văn bản chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Tổng thời gian thực hiện bán cổ phiếu quỹ không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Hiện trên thị trường cổ phiếu KDH đang giao dịch quanh vùng giá cao nhất từ trước đến nay. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu KDH có giá 38.000 đồng/ cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, nếu bán hết số cổ phiếu quỹ đăng ký, KDH sẽ thu về khoảng 754 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2021, KDH đạt 1.948 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 31% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 472 tỷ đồng, tăng 15,7% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 470 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 760 đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,9% và 4,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 40,6% mục tiêu về doanh thu và 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm./.

Hồng Quyên