Kết thúc phiên đấu giá toàn bộ 75 triệu cổ phiếu AAA đã được đấu giá thành công với giá trúng bình quân là 14.236 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần đăng ký mua là hơn 82,6 triệu cổ phần. Trong đó, giá đấu giá cao nhất là 16.000 đồng/cổ phiếu và giá trúng thấp nhất là 14.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, toàn bộ số tiền gần 1.068 tỷ đồng huy động được từ 75 triệu cổ phiếu sẽ được AAA dùng để tái cấu trúc nợ vay và phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất.

Năm 2021, AAA đề ra kế hoạch doanh thu 9.500 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng, tăng 94% so với thực hiện năm 2020, chi trả cổ tức 15%/mệnh giá. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động dựa trên kì vọng đóng góp tích cực của 3 mảng: Bất động sản khu công nghiệp (BĐS KCN), sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và bao bì công nghiệp.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu và sản lượng xuất khẩu sản phẩm xanh của AAA ghi nhận tăng trưởng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Trong dài hạn, khi Nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn PBAT do Tập đoàn An Phát Holdings đầu tư đi vào hoạt động, AAA sẽ chủ động được nguồn nguyên liệu xanh, tiết kiệm chi phí sản xuất khoảng 20-30%, từ đó tăng khả năng cạnh tranh để mở rộng thị phần./.

Hồng Quyên